Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Pokud přirovnáme Přívoz k luxusnímu šperku v podobě příkladné ukázky secesního stavitelství, pak briliantem na tomto šperku je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Jeho portál a štíhlé věže vystihují obrovské estetické cítění svého tvůrce, jakým byl Camillo Sitte.

Právě tento vídeňský architekt vytvořil celé město Přívoz. A protože místní věřící chodili do kostela svatého Václava v Moravské Ostravě, což není nejblíž, dostal Sitte za úkol zakomponovat do svých plánů i kostel. Jeho otevření se mělo stát součástí velkolepých oslav padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. Stavba se protahovala, takže oslavy se nestihly a kostel byl otevřen o rok později za přítomnosti arcivévody Evžena Habsburského.

Chrám je postaven v novogotickém slohu a obraz Panny Marie, který zdobí hlavní oltář, namaloval František Ženíšek, který se podílel na výzdobě Národního divadla v Praze. Ve věžích jsou zavěšeny tři ocelové zvony, které vyrobili ve Vítkovických železárnách, dnešní Dolní oblasti Vítkovice.

Když už budete v Přívoze, pak tady stojí za návštěvu Hasičské muzeum nedaleko kostela.

Kontakt

Farnost Ostrava - Přívoz
Náměstí Svatopluka Čecha 5
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

E-mail: rkf.ostravaprivoz@doo.cz
Web: http://www.privoz.farnost.cz/
Tel.: +420 555 130 507

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie