Kostel Svatého Josefa a klášter kapucínů ve Fulneku

Jedním z důležitých míst při poznání barokní architektury Fulneku je kostel Svatého Josefa a klášter kapucínů. Areál umožňuje udělat si představu o jednoduchosti života mnichů, kteří tady žili až do poloviny dvacátého století.

Kostel Svatého Josefa se vyznačuje prostou architekturou, přesně v duchu františkánských pravidel. Postrádá tedy například pro katolické kostely obvyklou vysokou věž, kterou nahrazuje spíše malá věžička na střeše budovy. Prosté jsou stejně tak cely, které obývali samotní mniši. A střídmý byl také způsob jejich života, o čemž svědčí zahrady v prostorách klášterního dvora.

Klášter fulneckých kapucínů přežil dokonce reformu Josefa II, který v roce 1782 mnohé kláštery zrušil a ponechal jen pět řádových objektů, z nich byl jeden právě ve Fulneku. Mniši žili na návrší za potokem dokonce ještě po druhé světové válce, kdy jedné dubnové noci v roce 1950 přijela státní bezpečnost, klášter obsadila a mnichy poslala do internace. Místo nich se zde nastěhovaly řádové sestry z mnoha rušených klášterů.
Dnes je kostel opraven a slouží veřejnosti, připravuje se rekonstrukce klášterních prostor.

V okolí kostela Svatého Josefa se nachází také kaple Svatého Rocha a Šebestiána, která slouží jako výstavní síň a vila Loreta, která bývala součástí kláštera, dnes je v ní dětský domov.

Kontakt

MIC Fulnek
Sborová 81
742 45 Fulnek

E-mail: mic@fulnek.cz
Web: http://www.ic-fulnek.cz/
Tel.: +420 556 713 713

Kostel Svatého Josefa a klášter kapucínů ve Fulneku