Muzeum ošetřovatelství ve Slezské nemocnici

Není obvyklé, aby lidé chodili do nemocnice proto, aby navštívili muzeum. Opavská Slezská nemocnice je raritou a mimo jiné se zde můžete seznámit s historií léčby.

Muzeum ošetřovatelství je ukázkou toho, jak se lékařská věda vyvíjela za poslední desítky let. Uvidíte tady nástroje, které používali lékaři za Rakouska-Uherska a také figuríny oblečené do dobových úborů sester a lékařů. Muzeum vzniklo vlastně náhodou – nástroje shromažďovala hlavní sestra a ta přemluvila vedení nemocnice, aby v prázdném pavilonu zřídilo toto muzeum.

Kontakt

Slezská nemocnice
Olomoucká 86
746 01 Opava

E-mail: sekretariat@nemocnice.opava.cz
Web: http://www.nemocnice.opava.cz/
Tel.: +420 553 766 103

Muzeum ošetřovatelství ve Slezské nemocnici