Naučná stezka Hradní vrch

Naučná stezka Hradní vrch je okružní, dlouhá 2 km. Vede z hukvaldského náměstí přes oborní bránu po asfaltové cestě ke zřícenině hradu a lesním chodníčkem zpět k bráně. Je to turisticky nenáročná, asi hodinová procházka, značená místním červeným značením naučné stezky.

V oboře o rozloze 457 ha je chována daňčí a mufloní zvěř. Vstup do obory je možný pouze na určených místech a pohyb návštěvníků je omezen na vyznačené cesty.
Památník Leoše Janáčka je umístěn v domku č. p. 79, ve kterém prožil poslední léta svého života. Zde je umístěna expozice o tomto géniovi české hudby.
Skupina sedmi exemplářů buků lesních (Fagus sylvatica), rostoucích ve svahu pod hradem, byla vyhlášena památnými stromy. Tyto stromy mají mohutně vyvinuté kořenové systémy, které jsou vlivem eroze z velké části obnažené, vytvářejí zvláštní propletené útvary a působí tak mimořádně estetickým dojmem.
Hrad Hukvaldy, jeden z našich nejstarších a nejrozlehlejších hradů, byl postupně dostavován a vznikala rozsáhlá pevnost, která nebyla nikdy vojensky dobyta. V současné době jsou zachovalé části postupně restaurovány. Z hradu jsou krásné výhledy do okolí. V hradním areálu se konají různé kulturní akce. Probíhá zde část Janáčkova hudebního festivalu, pořádají se i jiné koncerty a často hrad slouží také jako vhodná kulisa filmařům.
Hradní vrch Hukvaldy byl v r. 1999 vyhlášen přírodní památkou. Posláním chráněného území je zachování unikátního komplexu bukových porostů a přírodně krajinářské kompozice historické obory.

Kontakt

IC Hukvaldy
Hukvaldy 40
739 46 Hukvaldy
E-mail: info@ic-hukvaldy.eu
Web: http://www.ic-hukvaldy.eu/
Tel.: +420 775 886 844

Naučná stezka Hradní vrch