Naučná stezka Odra – niva

Na naučné stezce si můžete vybrat ze tří okruhů o délkách 2 km, 5,9 km nebo 3, 6 km.

I.okruh
zastávky č. 1–5a, nenáročná rovinná trasa pro základní školy. Na jednotlivých zastávkách možnost seznámení s charakterem krajiny, historickým využíváním území (rybníky), lesními porosty na rybničních hrázích, bylinami luk, řekou Odrou a živočichy, vázanými na tyto typy prostředí (porosty hrází jsou tak pestré, že na nich mají žáci možnost poznat všechny důležité listnaté dřeviny Poodří). Délka trasy je 2 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, pouze pro pěší.

II.okruh
zastávky č. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10b (pro středoškolskou mládež a ostatní návštěvníky), fyzicky nenáročná trasa rovinatou krajinou říční nivy Odry, Ondřejnice a Lubiny. Stezka věnovaná nivní krajině s meandrujícími vodními toky, typickým porostům stromů v březích vod a rybničních hrázích, loukám, rybníkům, negativním vlivům člověka na ohrožené biotopy lužních krajin, nutným revitalizacím území. Kromě toho seznamuje návštěvníky s historií vývoje sídel v nivě řeky (Košatka nad Odrou). Délka trasy je 5,9 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, v opačném směru z nádraží ČD v Jistebníku (zastávka 10b je i s orientační mapou).

III.okruh
zastávky č. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (prozatím pouze do Staré Vsi nad Ondřejnicí), v současnosti nenáročná rovinná trasa, plánovaná v celém rozsahu říční terasou do Proskovic pro exkurze vysokých škol, vhodná i k turistickému využití. Seznamuje návštěvníky se širokou říční nivou mezi Jistebníkem a Starou Vsí nad Ondřejnicí, řekami Odrou, Ondřejnicí i Lubinou a využíváním lužní krajiny člověkem. Součástí trasy je kromě rostlin a živočichů, možnost seznámení se s půvabnou historickou architekturou obcí tohoto území i negativními stavebními zásahy, realizovanými v závěru minulého století. Délka trasy prozatím je 3,6 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí autobusy linkami oblasti Ostrava. 

Délka (km)I. okruh 2 km, II. okruh 5,9 km, III. okruh prozatím 3,6 km
Počet zastaveníprozatím 15
ZačátekProskovice u mlýna
KonecJistebník u rybníka Bezruč, II. varianta Stará Ves nad Ondřejnicí u zámku
Téma/zaměřenírostlinná i živočišná společenstva lužní krajiny, využívání území, historie obcí, záměry ochrany přírody v revitalizacích
Typ stezkystezka pro základní, střední i vysoké školy stejně jako pro běžné návštěvníky území
Náročnostfyzicky nenáročná stezka v rovinatém území
Čas prohlídky (přibližný)v závislosti na okruzích od 1 do cca 4 hod.

Kontakt

Správa CHKO Poodří
ul. 2. května 1
742 13 Studénka
E-mail: poodri@nature.cz
Web: http://www.poodri.ochranaprirody.cz/
Tel.: +420 556 455 055

Naučná stezka Odra – niva