Polokruhová bašta v Odrách

Dokladem doby, kdy město Odry bylo významným sídlem husitských vojsk, je tak zvaná Polokruhová bašta, které je součástí bývalého gotického opevnění.

Kamenná věžička vznikla zřejmě v 15. století jako ochrana a přístřeší pro husitské hlídky, které město Odry střežily. Později sloužila pravděpodobně jako šatlava a dnes je z tato gotická stavba otevřena veřejnosti. Obdivovat lze střílny chránící vstup do města a také výstavu pivního skla, dlaždic a cihel.

Husité v Odrách zřídili významné centrum svého hnutí, poté, co město v roce 1427 dobyl husitský hejtman Jan Tovačovský z Cimburka. Pobýval zde dokonce litevský kníže Zikmund Korybutovič, který zde vyjednával pomoc pro boje ve své zemi.  Odry husité opustili až po prohrané bitvě u Lipan.

Kontakt

MIC Odry
Masarykovo nám. 16/25
742 35 Odry
E-mail: infocentrum@odry.cz
Web: https://www.odry.cz
Tel.: +420 556 768 162

Polokruhová bašta v Odrách