Rybníky v Poodří

Luhy, háje, mokřady a tůně – půvabná slova, jako vystřižená z pohádky. Přitom právě mokřadů poslední dobou rapidně ubývá, přestože jsou blahodárným elixírem pro půdu, rostliny i živočichy.

Kousky přírody, na kterých se dodnes zachovala původní rozmanitost, jsou velmi vzácné.

Chráněnou krajinnou oblast Poodří tvoří jedinečná síť rybníků, která umožňuje život mnoha chráněným druhům rostlin a živočichů. Jsou dílem řeky Odry, která se rozlévá v meandrech a zaplavuje okolní louky. Vznikají tak unikátní společenství zvířat a rostlin, které se mezi sebou přirozeně doplňují. Poodří je také důležitou lokalitou, kde zastavují stěhovaví ptáci při své cestě po Evropě. Se životem v této oblasti se návštěvník seznámí díky naučné stezce Studénka – Poodří.

Zdejší stojaté vody jsou ideálním prostředím k životu pro škeble a ryby a můžete zde vyzkoušet i rybolov. U břehů rybníka lze zahlédnout ledňáčka, na vystouplých ostrůvcích zase hnízdí potápky, racci, labutě a menší vodní ptáci. Tůně nebo mělčiny vyhledávají hlavně obojživelníci i vodní hmyz. Podél břehů se rozprostírají bohaté louky a také původní lužní lesy, které tvoří duby, olše, lípy či habry.

Kontakt

Správa CHKO Poodří
ul. 2. května 1
742 13 Studénka
E-mail: poodri@nature.cz
Web: http://www.poodri.nature.cz
Tel.: +420 556 455 055

Rybníky v Poodří