Švédská skála u obce Spálov

Zřejmě už v době bronzové, tedy před zhruba čtyřmi tisíci lety, sloužila skála u obce Spálov jako vyhlídka pro lovce zvěře. Svědčí o tom nález bronzové šipky, kterou tady některý z lovců vystřelil.

Skála, která se dnes jmenuje Švédská, a to proto, že na konci Třicetileté války tady místní obyvatelé doslova rozprášili zdecimované švédské vojsko, které se vracelo z rabování ve Spálově. Civilové vycvičené Švédy překvapili a porazili.

Dnes je Švédská skála místem, odkud jsou překrásné výhledy na okolní kopce a údolí řeky Odry. Je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří, která nabízí turistům překrásnou přírodu spojenou s lesy a loukami napájenými korytem řeky Odry a jejími slepými rameny. 

Kontakt


MIC Odry
Masarykovo náměstí 25
742 35 Odry
E-mail: infocentrum@odry.cz
Web: https://www.odry.cz
Tel.: +420 556 768 162

Švédská skála u obce Spálov