Zámek ve Vítkovicích

Ještě donedávna málokdo z Ostravanů tušil, že ve Vítkovicích stojí nějaký zámek. Byl tak dobře ukryt uvnitř hutního a strojírenského gigantu Vítkovice, že nebyl vůbec vidět.

Vítkovický zámek nechali postavit Rothschildové, majitelé vítkovických hutí, v polovině devatenáctého století, aby měli kde bydlet, když přijíždějí do Ostravy. Později sloužil jako sídlo vedení firmy. Budova byla zámeckým parkem propojena přímo s hutěmi a s areálem, který se dnes nazývá Dolní Vítkovice, tvořila jeden přirozený celek. Po druhé světové válce a v době překotného rozvoje průmyslu však park i samotná budova, ustupovaly potřebám firmy a chřadly.

Dnes zámek slouží původnímu účelu, tedy ne jako místo pobytu Rothschildů, ale jako reprezentativní prostor firmy Vítkovice.

Kontakt

Zámek Vítkovice
Výstavní 80/99
703 00 Ostrava
E-mail: svetlana.krettkova@vitkovice.com
Web: http://www.vitkovice.cz/
Tel.: +420 595 953 397

Zámek ve Vítkovicích
Zámek ve Vítkovicích
Zámek ve Vítkovicích
další
předchozí