Centrum města Příbor

Místní náměstí je lemováno původními měšťanskými domy s podloubími a uprostřed je famózní litinová kašna a socha Panny Marie.

Uličky historického centra jsou dlážděny oblázky z místní říčky Lubina. Vede jimi udržovaná naučná stezka, která vede návštěvníky k rodnému domu nejslavnějšího místního rodáka Sigmunda Freuda. Jednou z nejvýznamnějších památek města je Piaristický klášter a kolej ze sedmnáctého století s překrásně zdobenými interiéry. V areálu kláštera může návštěvník projít místní muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda.

Kontakt

MIC Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
E-mail: info@pribor-mesto.cz
Web: https://www.pribor.eu
Tel.: +420 556 455 444

Centrum města Příbor
další
předchozí