Kostel svatého Pavla ve Vítkovicích

Kostel, který stojí na náměstí ve Vítkovicích, přesně zapadá do koloritu celého historického jádra Vítkovic, tedy ostravské městské části. Stejně jako okolní budovy je i kostel svatého Pavla postavený celý z červených cihel.

Původní plán počítal s klasickým řešením, tedy se dvěma věžemi nad vstupem do chrámu. Nakonec byla postavena jen jedna věž, která měla připomínat zvonici z oblasti Toskánska v Itálii. Věž vznikla dříve, než kostel. Sloužila jako vodárenská věž a pozorovatelna pro hasičské hlídky. Teprve o tři roky později byl postaven kostel a obě stavby se spojily malým průchodem.

Ve věži zní tři ocelové zvony vyrobené v místních železárnách. V oltáři se nachází část ostatků svatého Jana Sarkandera a v kostele je také obraz Marie Antoníny Kratochvílové, rodačky z Vítkovic, kterou papež Jan Pavel II na konci dvacátého století blahořečil. Sestru Marii Antonínu umučilo gestapo, když sloužila jako představená komunity sester na Ukrajině.

Kostel svatého Pavla je součástí čím dál více navštěvované městské rezervace Vítkovice, která je vstupní branou do Dolní oblasti Vítkovice.

Kontakt

Farnost Ostrava - Vítkovice
Mírová 156/39
703 00 Ostrava -Vítkovice

E-mail: rkf.ostravavitkovice@doo.cz
Tel.: +420 731 625 645

Kostel svatého Pavla ve Vítkovicích