Rybníky mezi Odrami a Mankovicemi

Řeka Odra napájí i soustavu rybníků mezi městem Odry a vesnicí Mankovice. Největší je Emauzský rybník nedaleko Oder.

Další rybníky najdete mezi Mankovicemi a Jeseníkem nad Odrou. V okolí se můžete podívat na přírodní památku Meandry staré Odry a nedaleko, ve vesnici Vražné, je také rodný dům Johanna Gregora Mendela.

Kontakt

MIC Odry
Masarykovo nám. 25
742 35 Odry
E-mail: infocentrum@odry.cz
Web: http://www.odry.cz
Tel.: +420 556 768 162

Rybníky mezi Odrami a Mankovicemi