Žerotínský zámek

Jedním ze symbolů města Nový Jičín je bílý čtvercový zámek zdobený malými, štíhlými věžičkami. Tento zámek, jehož silueta se stala jedním ze znaků města, se nazývá Žerotínský a je součástí historického jádra města a městské památkové rezervace.

Žerotínský zámek, jehož dvě věžičky upoutají snad každého návštěvníka našeho města, je původně kamenný dům postavený kolem roku 1380 Vokem VI. z Kravař. Jako sídlo vrchnosti přestal zámek sloužit v 16. století, kdy se město vykoupilo z poddanství Žerotínů a zámek přešel do jeho správy.

Vzhled zámku i jeho interiérů se radikálně změnil ve druhé polovině 19. století, kdy došlo k částečnému zbourání atiky nad obvodovým zdivem. V přízemí se částečně dochovaly původní klenby většinou valené a valené s výsečemi. V jedné z místností  prvního patra se dochoval renesanční malovaný trámový strop.

Dnes v prostorách zámku sídlí Muzeum Novojičínska, jehož expozice poskytují přehled o vývoji kloboučnické módy a historii města. V historických sálech se pořádají také pravidelné muzejní výstavy.

Kontakt

Žerotínský zámek Nový Jičín
28. října 51/12
741 01 Nový Jičín

E-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
Web: http://www.muzeumnj.cz/zerotinsky-zamek-v-novem-jicine/
Tel.: +420 556 701 156

Žerotínský zámek
Žerotínský zámek
Žerotínský zámek
Žerotínský zámek
další
předchozí