Přírodní rezervace Mionší v Dolní Lomné

Krásy pralesa Mionší milují fotografové, od amatérů až po špičkové české autory. Nejznámější jsou tajemné černobílé snímky jednoho z největších autorů české fotografie Josefa Sudka, který tomuto přírodnímu skvostu věnoval jednu ze svých obrazových publikací.

Jeden z největších původních pralesů v Česku tvoří uzavřenou rezervaci, kolem které vede naučná stezka. Rostou zde především jedle a buky, které se netěží a jsou ponechány svému přirozenému osudu. Díky tomu zde roste nepřeberné množství vzácné květeny, žijí zde chránění brouci, motýli, ptáci a zvěř, včetně medvědů, rysů a vlků. Nahlédnout do této vzácné lokality je možné jen s průvodcem.

Prales vznikl již na konci 19. století, kdy se majitel zdejšího panství a bratranec císaře Františka Josefa I., arcivévoda Bedřich, rozhodl, že se zde nebude těžit dřevo, aby zvěř měla dostatek klidu a on se zde mohl věnovat své lovecké vášni. Díky tomuto rozhodnutí do přírody více než sto let nezasáhla lidská ruka, některé stromy jsou staré přes čtyři století.

Kontakt

Jablunkovské informační centrum
Dukelská 600
739 91 Jablunkov
E-mail: info@jablunkov.cz
Web: http://www.jablunkov.cz
Tel.: +420 558 340 607

Přírodní rezervace Mionší v Dolní Lomné