Socha svatého Floriána na Masarykově náměstí

Socha svatého Floriána stála na ostravském centrálním rynku, tedy dnešním Masarykově náměstí, už v roce 1763. Florián je patronem hasičů a kominíků a tak mnohá města stavěla sochy jako ochranu před požárem. Stejně tomu bylo v Ostravě, kterou požáry pustošily mnohokrát.

Po jednom z dalších ohňů se radní rozhodovali, zda koupí hasičskou stříkačku nebo problém vyřeší tak, že pořídí sochu svatého Floriána. Nakonec prý učinili obojí. A k morovému sloupu, tedy ochraně proti morovým epidemiím, přibyla socha ochránce Floriána. A hasičům prý stříkačka.

Barokní dílo stálo v centru Ostravy až do šedesátých let, kdy zmizel morový sloup i Florián. Na místě, kde stával patron hasičů, byla vztyčena socha chlapíka s puškou na zádech a náměstí se pojmenovalo podle tohoto ozbrojence, tedy náměstí Lidových milicí. Lidový milicionář zmizel okamžitě po revoluci v roce 1989. Po rekonstrukci náměstí se do centra vrátil nejprve morový sloup a pak si radní vzpomněli, že vedle stával i svatý Florián, a rozhodli se ho najít a vrátit na místo. Socha světce mezitím byla v Kravařích a poslední léta stála před kostelem v Ostravě-Hrabůvce. Historikové potvrdili, že jde opravdu o sochu z centra města, a v roce 2008 ji vrátili na původní místo.

Přesto ochránce Ostravy nestojí tak, jako kdysi, ale udělal „čelem vzad“. Jak lze vidět na starých fotografiích, původně stál tváři ke staré radnici, k dnešnímu Ostravskému muzeu. Dnes se dívá přesně opačným směrem a ke staré radnici se točí zády. Nicméně, opět se dívá na místo, kde sídlí správa města, přesně směrem k Nové radnici. Takže vše je vlastně, jak se sluší a patří.

Kontakt

OSTRAVAINFO!!! - pobočka Věž
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava
E-mail: vez@ostravainfo.cz
Web: http://www.ostravainfo.cz/
Tel.: +420 599 443 096

Socha svatého Floriána na Masarykově náměstí